Język: PL EN RU

Klatki do szynszyli : Chi-KA

Ustawiając klatki do szynszyli trzeba wiedzieć, że gryzonie te żyją w rodzinach złożonych z samca i kilku samic. Dlatego pomiędzy klatkami z samicami montuje się korytarze, poprzez które samce mogą swobodnie się przemieszczać między swoimi partnerkami. Samice zabezpiecza się odpowiednimi kryzami, które uniemożliwiają im opuszczanie własnych klatek. Poza tym trzeba zadbać o automatyczne poidełka i system podawania żywności. Dzisiaj najczęściej stosuje się zbilansowane karmy podawane zwierzętom w formie granulatu. Dzięki współpracy z doświadczonymi hodowcami można wypracować i utrzymać właściwą strategię prowadzenia swojej hodowli. Bez tego sukces na rynku jest niemożliwy.