Język: PL EN RU

Cooperation

Chinchilla breeding requires a lot of involvement and patience. So before you decide to start a breeding should you ask yourself if it is right for me? This is not an easy business, but getting to know its details can provide financial benefits. Our kennel is currently the largest in Poland. In the next few years we plan to double at least the current number of mothers in the herd, as the demand for chinchilla skins is huge on fur market, but there is a strong emphasis on their quality.

To succeed in breeding chinchillas should be the right start. Our advices:
- Prepare the room right and required conditions for animals,
- Obtain the breeding material from one breeder (buying animals from several different sources will make that only skin broker could be our customer)
- Have the right intensions according to your financial statement
- Plan the target number of mothers in the basis herd (as of today the amount is important)
- Use one strategy of breeding, coming from the farm, which has been successful

We offer support, continued cooperation and professional advice supported by the results of our kennel to our customers. We propose very reasonable prices for breeders who keep animals from our farm. Honest and businesslike breeders will find with us a common path in this business and financial benefits.

Take a look at our offer, as well as to cooperate with us!

We offer chinchillas for breeding only from our basic herd with stable genetic line. STANDARD is a variation with the very dark fur and very fertile. The quality of our chinchilla is consistent with the current requirements of the international fur market, which for, years we are up to date and it ensures the success for our clients in chinchilla breeding. We take responsibility for what we are selling, using the knowledge from years of our experience and successes in chinchilla business.
Price for male or female from our kennel for further breeding is 300 PLN.

Hodowla szynszyli wymaga dużo zaangażowania i cierpliwości. Tak więc przed podjęciem decyzji o założeniu hodowli należy zadać sobie pytanie: czy to jest dla mnie? Nie jest to łatwy biznes, ale poznanie jego szczegółów może zapewnić satysfakcję finansową. Nasza hodowla jest obecnie największą w Polsce. W ciągu kilku najbliższych lat planujemy jeszcze przynajmniej podwoić obecną liczbę matek w stadzie, gdyż zapotrzebowanie na skóry szynszyli na rynku futrzarskim jest ogromne, ale jest też ogromny nacisk na ich jakość.

Aby odnieść sukces w hodowli szynszyli należy odpowiednio wystartować. Nasze porady:
- przygotować odpowiednio pomieszczenie i zapewnić zwierzętom wymagane warunki,
- zaopatrzyć się w materiał hodowlany w jednej hodowli (kupując materiał z kilku różnych źródeł sprawimy, że naszym odbiorcą może być tylko pośrednik w obrocie skórami)
- przełożyć głównie finansowe siły na zamiary,
- zaplanować docelową ilość matek w stadzie podstawowym (na dzień dzisiejszy ilość jest istotna)
- trzymać się jednej strategii prowadzenia hodowli, pochodzącej najlepiej z hodowli, która odniosła sukces

Naszym klientom oferujemy wsparcie, stałą współpracę i fachowe doradztwo poparte wynikami naszej hodowli. Hodowcom, którzy wyposażyli się u nas w zwierzęta, oferujemy zbyt w bardzo korzystnych cenach. Nie zajmujemy się skupem skór od hodowców, którzy posiadają materiał z innych źródeł czy też posiadają zwierzęta od naszych klientów (nie odpowiadamy za towar sprzedawany przez naszych klientów). Uczciwi i solidni hodowcy znajdą z nami wspólną drogę w tej branży i zadowolenie finansowe.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, jak również do współpracy!

Oferujemy szynszyle do dalszego rozrodu wyłącznie z naszej hodowli o utrwalonej linii genetycznej. Jest to odmiana STANDARD o bardzo ciemnej okrywie włosowej oraz bardzo plenna. Jakość szynszyli oferowanych przez nas jest spójna z obecnymi wymaganiami na zagranicznym rynku futrzarskim, z którym od lat jesteśmy na bieżąco i gwarantuje sukces osobom zainteresowanym hodowlą szynszyli. Odpowiadamy za to, co sprzedajemy, wykorzystując wiedzę wynikającą głównie z naszego wieloletniego doświadczenia, popartą sukcesami w biznesie szynszylowym.
Cena samca lub samicy do dalszego rozrodu z naszej hodowli - 300 zł.